FLAŞ HABER:
Ana Sayfa İlaç Bilgisi 27 Mart 2020 166 Görüntüleme

Oseltamivir Etken Maddesi Oseflu Nedir Nasıl Kullanılır

Oseltamivir etken maddesi COVID-19 Poliklinik / Acil HAsta Yönetimi Şeması Algortimasında Ampirik Tedavi olarak Oseltamivir(İnfluenza testi negatif bulunan hastalarda kesilebilir) + Hidroksiklorokin(Kardiyak aritmi öyküsü olan veya QT mesafesini uzatan ilaç kullanan kişilerde hidroksiklorokin başlanmadan önce EKG çekilmesi gerekir.) ± Antibiyotik ile birlikte kullanılması önerildi.

Bu ilacı sadece doktorunuz size önerdi ise kullanınız. Doktor önerisi haricinde almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Poliklinik / Acil Hasta Yönetimi Şeması için pdftıklayınız.26/03/2020

Oseltamivir fosfat Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

İnfluenza A ve B enfeksiyonlarında neuraminidaz inhibitörü antiviral.
Yetişkinde 2 x 75mg. 15kg altında 2 x 30mg. 15-23 kg için 2 x 45mg. 23-40kg için 2 x 60mg.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; probenesid.

Yan etkiler; bulantı, uykusuzluk, baş dönmesi, bronşit, karın ağrısı, diyare, allerjik reaksiyonlar…

KULLANMA TALİMATI

OSEFLU 75 mg kapsül
Ağızdan alınır.
 Etkin madde: Her bir kapsül 75 mg oseltamivire eşdeğer 98,5 mg oseltamivir fosfat içerir.
 Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, talk, sodyum stearil
fumarat, kapsül içeriği olarak; jelatin (sığır jelatini), siyah demir oksit (E172i), sarı demir
oksit (E172iii) ve titanyum dioksit (E171) içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. OSEFLU nedir ve ne için kullanılır?
2. OSEFLU’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OSEFLU nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OSEFLU’nun saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. OSEFLU nedir ve ne için kullanılır?
OSEFLU yetişkinler, ergenler, çocuklar ve 2 haftadan büyük yenidoğanlarda grip (influenza)
salgını sırasında tedavi için kullanılır. 2 haftadan büyük yenidoğanlarda tedaviye grip
belirtilerinin görüldüğü ilk 2 gün içinde başlanmalıdır.
OSEFLU aynı zamanda yetişkinler, ergenler, çocuklar ve 1 yaş veya üstündeki bebeklerde grip
(influenza) salgını sırasında gribin önlenmesi için kullanılır.
OSEFLU’nun etkin maddesi oseltamivir’dir. OSEFLU “nöraminidaz inhibitörleri” denen bir
ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar grip virüsünün vücudun içinde yayılmasını engeller. Bu ilaçlar,
grip virüsü enfeksiyonu belirtilerini dindirir veya engeller.
OSEFLU, erken doğan (prematüre) ve 2 haftalıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

OSEFLU, kapsül (açık gri opak kap, ivory opak kapak) içinde beyaz toz olarak üretilir.
OSEFLU 75 mg kapsüller 10 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
OSEFLU size gribi (influenza) tedavi etmek amacıyla reçete edilmiştir. Grip belirtileri
gösterdiğinizde ve grip virüsünün toplumda yaygın görüldüğü durumlarda kullanılabilir. Diğer
zamanlarda aşağıda listelenen şekilde kullanılabilir:
 OSEFLU gribi önlemek amacıyla reçete edilir. Grip olan biriyle temasta bulunduysanız
OSEFLU kullanılabilir. Bu kullanım için genellikle duruma göre karar verilir.
 OSEFLU, istisnai durumlarda önleyici tedavi olarak reçete edilir. Örneğin, mevsimsel grip
aşısı yeterli korumayı sağlamadığında ve grip salgını (küresel grip salgını) varsa OSEFLU
kullanılabilir.
OSEFLU, grip salgını sırasında, 1 yaşından küçük bebeklerde gribi tedavi etmek
amacıyla, sadece geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun
gözetiminde kullanılması şartıyla kullanılır. Doktorlar, bebeğin bu ilaçtan uygun fayda
sağladığından emin olmak için, bu yaştaki bebeklerde OSEFLU’yu kullanıp
kullanmamak konusunda, grip virüsünün sebep olduğu hastalığın şiddeti ve bebeğin
sağlık durumuna dayanarak karar verir.
Grip, bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur. Gribin belirtileri sıklıkla ateşin ani
yükselmesi (>37,8oC), öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları ve aşırı
bitkinliktir. Bu belirtiler aynı zamanda diğer hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Gerçek grip
enfeksiyonları yalnızca toplumda grip virüslerinin dolaştığı yıllık salgın dönemlerinde ortaya
çıkar. Bu salgın dönemi dışında, grip benzeri belirtiler, genellikle başka enfeksiyonlar veya
hastalıklar nedeniyle oluşur.
2. OSEFLU’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
OSEFLU’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
 Oseltamivire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı)
iseniz.
OSEFLU’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Diğer ilaçlara alerjiniz varsa,
 Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa, doz ayarlaması gerekebilir,
 Hastaneye acil yatmayı gerektirebilecek ciddi bir tıbbi durumunuz varsa,
 Bağışıklık sisteminiz çalışmıyorsa,
 Kronik kalp hastalığınız veya solunum hastalığınız varsa,
 Alerjik reaksiyonlarınız (aşırı duyarlılık) varsa,
 Bakteriyel bir enfeksiyonunuz varsa veya tedavi sırasında oluşursa.
OSEFLU’yu kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu yukarıdaki durumlarda bilgilendiriniz.

OSEFLU tedaviniz sırasında, davranış veya ruh halinizde değişiklikler (nöropsikiyatrik olaylar)
fark ederseniz (özellikle çocuklarda ve ergenlerde), reçete eden doktorunuza bu durumu
bildiriniz.
OSEFLU grip aşısı değildir.
OSEFLU, enfeksiyonu tedavi eder veya grip virüsünün yayılmasını önler. Aşı, virüse karşı size
antikor verir. OSEFLU, grip aşısının etkisini değiştirmeyecektir ve doktorunuz size her ikisini
de reçete edebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
OSEFLU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması
OSEFLU aç veya tok karnına kullanılabilir.
OSEFLU’nun yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak
amacıyla tavsiye edilmektedir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
OSEFLU’nun doğmamış çocuklar üstündeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz,
hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzu
bilgilendiriniz. Doktorunuz OSEFLU’nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda
karar verecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirilen bebekler üstündeki etkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız
doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz OSEFLU’nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı
konusunda karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
Oseltamivirin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.
OSEFLU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
OSEFLU’nun içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Grip virüsü aşısı (canlı/zayıflatılmış):
Antiviral ajanlar (grip A ve B), grip virüsü aşısının (canlı/zayıflatılmış) terapötik etkisini
azaltabilir. Canlı grip virüs aşısı uygulamasından 48 saat önce başlayıp 2 hafta sonra biten bir süre boyunca anti-grip antivirallerinden kaçının.
Aşağıdaki ilaçlar özellikle önemli olduğundan, bunları kullanmanız durumunda doktorunuza
veya eczacınıza bilgi vermeniz gerekir:
 Klorpropamid (diyabet/şeker hastalığı tedavisinde kullanılır)
 Metotreksat (romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 Fenilbutazon (ağrı ve inflamasyon/yangı tedavisinde kullanılır)
 Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılır)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. OSEFLU nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsül kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz,
doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.
OSEFLU size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlayınız; ideal olanı
grip belirtilerinin başladığı ilk iki gün içerisinde kullanmaya başlamanızdır.
Grip tedavisi için, günde iki doz alınız. Sabahları bir doz ve akşamları bir doz almanız
genellikle uygundur. Kısa zamanda daha iyi hissetmeye başlasanız bile 5 günlük tedaviyi
tamamlamanız önemlidir.
Bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkin hastalar için tedavi 10 gün boyunca devam eder.
Gribi önlemek için veya grip olmuş biriyle temasa geçtikten sonra, 10 gün boyunca günde
bir doz alınız. En uygunu, bu dozu sabah kahvaltısı ile birlikte almaktır.
Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar ve yaygın grip gibi özel durumlarda, tedavi 6 hafta ila 12
haftaya kadar devam edecektir.
Kapsül kullanmakta zorluk çeken kişiler, saşe kullanabilirler. Doktorunuz tarafından size reçete
edilen miktarlarda kapsül veya saşe kullanmalısınız. Tavsiye edilen doz hastanın vücut
ağırlığına dayanmaktadır.
Yetişkinler ve ergenler (13-17 yaşındakiler)
Vücut ağırlığı Grip hastalığının tedavisi:

5 gün için doz

Grip hastalığının önlenmesi:
10 gün için doz
40 kg veya üstü Günde iki kez 75 mg Günde bir kez 75 mg
75 mg için, bir 30 mg’lık doz ve bir 45 mg’lık doz alabilirsiniz.

Çocuklar (1-12 yaşındakiler)
Vücut ağırlığı Grip hastalığının tedavisi:

5 gün için doz

Grip hastalığının önlenmesi:
10 gün için doz
10 – 15 kg Günde iki kez 30 mg Günde bir kez 30 mg
15 kg ile 23 kg arası olanlar Günde iki kez 45 mg Günde bir kez 45 mg
23 kg ile 40 kg arası olanlar Günde iki kez 60 mg Günde bir kez 60 mg
40 kg’dan fazla olanlar Günde iki kez 75 mg Günde bir kez 75 mg
75 mg için, bir 30 mg’lık doz ve bir 45 mg’lık doz alabilirsiniz.
1 yaşından küçük bebekler (0-12 ay)
1 yaşından küçük bebeklere OSEFLU uygulamasına, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel
risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten
sonra karar verilmelidir. 2 yaşından küçük bebekler için kısıtlı veri mevcut olup, 1 aylıktan
küçük bebekler için hiç veri yoktur. Aşağıdaki tabloya bakınız.
Vücut ağırlığı Grip hastalığının tedavisi:

5 gün için doz

Grip hastalığının önlenmesi:
10 gün için doz
3 kg ile 10+ kg arası olanlar Günde iki kez 3 mg/kg Günde bir kez 3 mg/kg
mg/kg = bebeğin kg cinsinden vücut ağırlığı başına düşen mg miktarıdır.
Örn.: 6 aylık bebeğin vücut ağırlığı 8 kg ise, dozu 8 kg x 3 mg = 24 mg’dır.
Uygulama yolu ve metodu:
OSEFLU kapsülleri bütün olarak su ile yutunuz. OSEFLU kapsülleri bölmeyiniz ve
çiğnemeyiniz.
Oral yoldan yiyeceklerle birlikte süspansiyon formuna getirilerek alınan OSEFLU, bazı
hastalarda dayanımı (toleransı) arttırabilir.
OSEFLU saşenin bulunmadığı zaman
Kapsül yutamayan yetişkinler, ergenler veya çocuklar, OSEFLU saşenin bulunmadığı
durumlarda, bir eczanede OSEFLU kapsülden hazırlanan süspansiyonu kullanabilirler. Eğer
süspansiyonun eczanede hazırlanması mümkün değilse, evde de hazırlanabilir. Ancak, 1
yaşından küçük bebeklerde eczanede hazırlanan süspansiyon tercih edilmelidir.
Kapsül yutamayan hastalar için bu Kullanma Talimatı’nın sonundaki OSEFLU süspansiyonun
hazırlanması yönergesine başvurunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
1 yaşından küçük çocuklarda güvenlilik ve etkililik verilerinin olmaması nedeniyle, OSEFLU
bu hasta grubunda kullanılmamalıdır. OSEFLU, sadece geçici süreyle, salgın esnasında bir
doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla, 1 yaşından küçük
çocukların grip tedavisinde kullanılabilir. ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Ciddi böbrek
yetmezliğiniz varsa, grip tedavisi için OSEFLU kullanmadan önce doz ayarlaması için
doktorunuza başvurunuz
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz ayarlaması yapılabilmesi için yeterli klinik veri yoktur.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer
yetmezliği olan çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.
Eğer OSEFLU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla OSEFLU kullandıysanız:
OSEFLU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
OSEFLU kullanmayı kesiniz.
Çoğu doz aşımı durumunda, herhangi bir yan etki rapor edilmemiştir. Raporlanan yan etkiler,
Bölüm 4’te listelendiği gibi normal dozlarda görülen etkilerle benzerdir. Oseltamivir çocuklara
verildiğinde, yetişkin ve ergenlere göre doz aşımı daha sık rapor edilmiştir. Çocuklara sıvı
OSEFLU hazırlanırken ve OSEFLU kapsülü veya sıvı OSEFLU’yu çocuklara verirken dikkat
edilmelidir.
OSEFLU’yu kullanmayı unutursanız:
Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki
dozu alacağınız saate yakın fark ederseniz, atladığınız dozdan vazgeçiniz ve bir sonraki
dozunuzu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
OSEFLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
OSEFLU kullanmayı bırakırsanız herhangi bir yan etki gözlenmez. Ancak, eğer doktorunuzun
tavsiye ettiği tarihten önce OSEFLU kullanmayı bırakırsanız, grip belirtileriniz yeniden ortaya
çıkabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, OSEFLU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda listelenen yan etkilerden çoğu grip sebebiyle de olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, OSEFLU’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 Anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar: Yüzde ve ciltte şişme, kaşıntılı döküntülü, ciddi
alerjik reaksiyonlar, düşük kan basıncı ve nefes alma zorluğuyla birlikte ciddi alerjik
reaksiyonlar
 Karaciğerle ilgili bozukluklar (ani karaciğer yetmezliği “fulminan hepatit”, karaciğerin işlev
yapamaması ve sarılık): Cildin ve göz akının sararması, dışkı renginde değişiklik,
davranışlarda değişiklik
 Anjiyonörotik ödem: Özellikle baş ve boyun bölgesinde aniden ortaya çıkan ve nefes alma
zorluğuyla birlikte görülen göz ve dil dahil ciltte ciddi şişme
 Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz: Karışık, muhtemel hayati tehlikesi
olan alerjik reaksiyon, başlangıçta ateş, boğaz ağrısı ve yorgunlukla ortaya çıkan ve
kabarcık, pullanma, cildin daha geniş bölgelerinde dökülmeyle sonuçlanan cildin dış
yüzeyinde ve muhtemelen iç yüzeyinde iltihaplanma, muhtemel nefes alma zorlukları ve
düşük kan basıncı
 Gastrointestinal kanama: Kalın bağırsakta sürekli kanama veya kan tükürme
 Nöropsikiyatrik bozukluklar (aşağıda tarif edilmektedir).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 Bilinç seviyesinde değişkenlik de içeren havale (konvülsiyon) ve ani geçici bilinç bozukluğu
(deliryum)
 Zihin karışıklığı, anormal davranış
 Sanrılar, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar
Bu olaylar özellikle çocuklarda ve ergenlerde rapor edilmiştir ve sıklıkla birdenbire başlayıp
süratle düzelen olaylardır. Birkaç vaka kazayla yaralanma ile, bazıları ise ölümle
sonuçlanmıştır. Oseltamivirin bu olaylara katkısı bilinmemektedir. Bu tip nöropsikiyatrik
olaylar oseltamivir almayan grip hastalarında da raporlanmıştır.
Yukarıda tarif edilen davranış değişiklikleriyle ilgili olarak hastalar, özellikle çocuklar ve
ergenler, yakından takip edilmelidir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Oseltamivirin en sık raporlanan (çok yaygın ve yaygın) yan etkileri; hasta hissetme veya hasta
olma (mide bulantısı, kusma), karın ağrısı, mide bozulması, baş ağrısı ve ağrıdır. Bu yan etkiler,
sıklıkla ilacın ilk dozundan sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavi sürerken kesilir. Bu etkilerin
görülme sıklığı, ilaç yiyeceklerle birlikte alındığında azalır.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Yetişkinler ve ergenler (13- 17 yaşındakiler):
Çok yaygın
 Baş ağrısı
 Bulantı
Yaygın
 Bronşlarda iltihaplanma (bronşit)
 Uçuk
 Öksürük
 Baş dönmesi
 Ateş
 Ağrı
 Kol ve bacaklarda ağrı
 Burun akıntısı
 Uyuma güçlüğü
 Boğaz ağrısı
 Karın ağrısı
 Yorgunluk
 Üst karında şişkinlik
 Üst solunum yolu enfeksiyonları (burun, boğaz ve sinüslerin inflamasyonu)
 Mide bozukluğu
 Kusma
Yaygın olmayan
 Alerjik reaksiyonlar
 Bilinç seviyesinde değişkenlik
 Havale (konvülsiyon)
 Orta ile ciddi karaciğer fonksiyon bozuklukları (karaciğer enzimlerinde yükselme)
 Kalp ritminde bozukluklar
 Cilt reaksiyonları (ciltte iltihaplanma, kırmızı ve kaşıntılı döküntü, ciltte pullanma)

Seyrek
 Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)
 Görme bozuklukları
Çocuklar (1-12 yaş arasındakiler):
Çok yaygın
 Öksürük
 Burun tıkanıklığı
 Kusma
Yaygın
 Göz akı iltihaplanması (konjunktivit/kırmızı gözler ve gözde akıntı ve ağrı)
 Kulaklarda iltihaplanma ve diğer kulak şikayetleri
 Baş ağrısı
 Mide bulantısı
 Burun akıntısı
 Karın ağrısı
 Üst karında şişkinlik
 Hazımsızlık
Yaygın olmayan
 Ciltte iltihaplanma
 Kulak zarı bozukluğu
Bebekler (1-12 ay arasındakiler):
1-12 aylık bebeklerde raporlanan yan etkiler, daha büyük çocuklarda (1 yaş veya üzeri)
raporlanan yan etkilerle benzerdir. Ayrıca, ishal ve bebek bezi pişiği raporlanmıştır.
Bebekler (0-1 ay arasındakiler):
1 aylıktan küçük bebeklerde oseltamivir kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri
bulunmamaktadır.
Ayrıca,
 Siz veya çocuğunuz devamlı olarak hastaysanız,
 Grip belirtileri daha da kötüleşirse veya ateş devam ederse, en kısa zamanda doktorunuza
söyleyiniz.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800
314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne

(TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. OSEFLU’nun saklanması
OSEFLU’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OSEFLU’yu kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz OSEFLU’yu kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat Sahibi: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Esenler / İSTANBUL
Tel : 0850 201 23 23
Faks : 0212 481 61 11
E-mail :bilgi@neutec.com.tr
Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Arifiye / SAKARYA

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK KİŞİLER İÇİNDİR

Kullanım Talımatının PDF Formatı için TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

İlginizi çekebilir

Rivanol Toz

Rivanol Toz

Tema Tasarım | Osgaka.com