AZIMBRA 40 MG 30 FILM TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:atorvastatin

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
atorvastatinHiperkolesterolemi ve kardiyovasküler risk azaltılmasında HMG-CoA redüktaz inhibitörü.
Yetişkinde 10-80mg.
Gebelik kategorisi X.
Kontrendikasyon; karaciğer hastalıkları gebelik emzirme aşırı duyarlılık.
Etkileşim; siklosporin fibrik asit türevleri eritromisin azol antifungalleri niasinin digoxin oral kontraseptivler.
Yan etkiler; konstipasyon gaz dispepsi abdominal ağrı baş ağrısı döküntü artralji miyalji…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SUT 4.2.28 – Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28.A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)
(1) Statinler daha önce kullanmayan hastalarda uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;
a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda
b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa
c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa
ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus akut koroner sendrom geçirilmiş Mİ geçirilmiş inme koroner arter hastalığı periferik arter hastalığı abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.
(2) Birinci fıkranın b ve c bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hipertansiyon
b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü
c) 65 yaş ve üstü hastalar.
(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda bu rapor öncesi son 6 ay içinde birinci fıkranın a b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları atorvastatin simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji kalp ve damar cerrahisi endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.B – Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat gemfibrozil kolestiramin)
(1) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar;
a) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda veya
b) Trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan; diabetes mellitus akut koroner sendrom geçirilmiş MI geçirilmiş inme koroner arter hastalığı periferik arter hastalığı abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda
kardiyoloji kalp ve damar cerrahisi endokrinoloji iç hastalıkları nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.C – Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)
(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji iç hastalıkları nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji iç hastalıkları nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.Ç – Niasin
(1) Niasin;
a) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus akut koroner sendrom geçirilmiş MI geçirilmiş inme koroner arter hastalığı periferik arter hastalığı abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya
b) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak
iç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.D – Raporun yenilenmesi
(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.
(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ALVASTIN 10 MG 30 TABLET – ALI RAIF
1109 TL
ALVASTIN 10 MG 90 TABLET – ALI RAIF
3025 TL
ALVASTIN 20 MG 30 TABLET – ALI RAIF
1833 TL
ALVASTIN 20 MG 90 TABLET – ALI RAIF
4789 TL
ALVASTIN 40 MG 30 TABLET – ALI RAIF
2181 TL
ALVASTIN 40 MG 90 TABLET – ALI RAIF
6049 TL
ALVASTIN 80 MG 30 TABLET – ALI RAIF
2769 TL
ALVASTIN 80 MG 90 TABLET – ALI RAIF
9556 TL
AS-ATOKS 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
1103 TL
AS-ATOKS 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
3294 TL
AS-ATOKS 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
1821 TL
AS-ATOKS 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
5437 TL
AS-ATOKS 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
2171 TL
AS-ATOKS 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
6487 TL
AS-ATOKS 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
2769 TL
AS-ATOKS 80 MG 90 FILM KAPLI TABLET – APOTEX
8271 TL
ATEROZ 10 MG 30 FİLM TABLET – BILIM
1109 TL
ATEROZ 10 MG 90 FİLM TABLET – BILIM
4014 TL
ATEROZ 20 MG 30 FİLM TABLET – BILIM
1833 TL
ATEROZ 20 MG 90 FİLM TABLET – BILIM
6994 TL
ATEROZ 40 MG 30 FİLM TABLET – BILIM
2181 TL
ATEROZ 40 MG 90 FİLM TABLET – BILIM
8424 TL
ATEROZ 80 MG 30 FİLM TABLET – BILIM
2769 TL
ATEROZ 80 MG 90 FİLM TABLET – BILIM
9136 TL
ATOR 10 MG 30 FİLM TABLET – SANOVEL
1109 TL
ATOR 10 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
3897 TL
ATOR 20 MG 30 FİLM TABLET – SANOVEL
1833 TL
ATOR 20 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
5632 TL
ATOR 40 MG 30 FİLM TABLET – SANOVEL
2181 TL
ATOR 40 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
8248 TL
ATOR 80 MG 30 FİLM TABLET – SANOVEL
2769 TL
ATOR 80 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
9556 TL
AVITOREL 10 MG 30 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
1109 TL
AVITOREL 10 MG 90 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
4281 TL
AVITOREL 20 MG 30 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
1833 TL
AVITOREL 20 MG 90 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
7156 TL
AVITOREL 40 MG 30 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
2181 TL
AVITOREL 40 MG 90 FİLM TABLET – MUNIR SAHIN
8550 TL
AZIMBRA 10 MG 30 FILM TABLET – ULKAR
1109 TL
AZIMBRA 20 MG 30 FILM TABLET – ULKAR
1833 TL
AZIMBRA 40 MG 30 FILM TABLET – ULKAR
2181 TL
AZIMBRA 80 MG 30 FILM TABLET – ULKAR
2769 TL
CARDYN 10 MG 30 FİLM TABLET – TRIPHARMA
1109 TL
CARDYN 10 MG 90 FILM TABLET – TRIPHARMA
3804 TL
CARDYN 20 MG 30 FİLM TABLET – TRIPHARMA
1833 TL
CARDYN 20 MG 90 FİLM TABLET – TRIPHARMA
5785 TL
CARDYN 40 MG 30 FİLM TABLET – TRIPHARMA
2181 TL
CARDYN 40 MG 90 FİLM TABLET – TRIPHARMA
7979 TL
CHOLVAST 10 MG 30 FİLM TABLET – BIOFARMA
1109 TL
CHOLVAST 10 MG 90 FİLM TABLET – BIOFARMA
4281 TL
CHOLVAST 20 MG 30 FİLM TABLET – BIOFARMA
1833 TL
CHOLVAST 20 MG 90 FİLM TABLET – BIOFARMA
7156 TL
CHOLVAST 40 MG 30 FİLM TABLET – BIOFARMA
2181 TL
CHOLVAST 40 MG 90 FİLM TABLET – BIOFARMA
8550 TL
CHOLVAST 80 MG 30 FİLM TABLET – BIOFARMA
2769 TL
CHOLVAST 80 MG 90 FİLM TABLET – BIOFARMA
9135 TL
COLASTIN-L 10 MG 30 FİLM TABLET – DEVA
1109 TL
COLASTIN-L 10 MG 90 FİLM TABLET – DEVA
3400 TL
COLASTIN-L 20 MG 30 FİLM TABLET – DEVA
1833 TL
COLASTIN-L 20 MG 90 FİLM TABLET – DEVA
5499 TL
COLASTIN-L 40 MG 30 FİLM TABLET – DEVA
2181 TL
COLASTIN-L 40 MG 90 FİLM TABLET – DEVA
7000 TL
COLASTIN-L 80 MG 30 FİLM TABLET – DEVA
2769 TL
COLASTIN-L 80 MG 90 FİLM TABLET – DEVA
9399 TL
DIVATOR 10 MG 30 FİLM TABLET – DROGSAN
1109 TL
DIVATOR 10 MG 90 FİLM TABLET – DROGSAN
3543 TL
DIVATOR 20 MG 30 FİLM TABLET – DROGSAN
1833 TL
DIVATOR 20 MG 90 FİLM TABLET – DROGSAN
5683 TL
DIVATOR 40 MG 30 FİLM TABLET – DROGSAN
2181 TL
DIVATOR 40 MG 90 FİLM TABLET – DROGSAN
7195 TL
KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET – ZENTIVA
1109 TL
KOLESTOR 10 MG 90 FİLM TABLET – ZENTIVA
3543 TL
KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET – ZENTIVA
1833 TL
KOLESTOR 20 MG 90 FİLM TABLET – ZENTIVA
5683 TL
KOLESTOR 40 MG 30 FILM TABLET – ZENTIVA
2181 TL
KOLESTOR 40 MG 90 FİLM TABLET – ZENTIVA
7195 TL
KOLESTOR 80 MG 30 FİLM TABLET – ZENTIVA
2769 TL
KOLESTOR 80 MG 90 FİLM TABLET – ZENTIVA
9138 TL
LIPIDRA 10 MG 30 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
1109 TL
LIPIDRA 10 MG 90 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
3820 TL
LIPIDRA 20 MG 30 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
1833 TL
LIPIDRA 20 MG 90 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
5959 TL
LIPIDRA 40 MG 30 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
2181 TL
LIPIDRA 40 MG 90 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
7473 TL
LIPIDRA 80 MG 30 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
2769 TL
LIPIDRA 80 MG 90 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
9556 TL
LIPITAKSIN 10 MG 30 FİLM TABLET – ACTAVIS
1109 TL
LIPITAKSIN 10 MG 90 FİLM TABLET – ACTAVIS
6669 TL
LIPITAKSIN 20 MG 30 FİLM TABLET – ACTAVIS
1833 TL
LIPITAKSIN 20 MG 90 FİLM TABLET – ACTAVIS
13370 TL
LIPITAKSIN 40 MG 30 FİLM TABLET – ACTAVIS
2181 TL
LIPITAKSIN 40 MG 90 FİLM TABLET – ACTAVIS
13370 TL
LIPITOR 10 MG 30 FİLM TABLET – PFIZER
1109 TL
LIPITOR 10 MG 90 FİLM TABLET – PFIZER
4358 TL
LIPITOR 20 MG 30 FİLM TABLET – PFIZER
1833 TL
LIPITOR 20 MG 90 FİLM TABLET – PFIZER
5632 TL
LIPITOR 40 MG 30 FİLM TABLET – PFIZER
2181 TL
LIPITOR 40 MG 90 FİLM TABLET – PFIZER
7848 TL
LIPITOR 80 MG 30 FİLM TABLET – PFIZER
2769 TL
LIPITOR 80 MG 90 FİLM TABLET – PFIZER
9556 TL
LIPSUM 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
1109 TL
LIPSUM 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
5384 TL
LIPSUM 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
1751 TL
LIPSUM 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
9757 TL
LIPSUM 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
2181 TL
LIPSUM 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
10991 TL
LIPSUM 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
2769 TL
LIPSUM 80 MG 90 FILM KAPLI TABLET – GENERICA
14498 TL
SAPHIRE 10 MG 30 FİLM TABLET – ASET
1109 TL
SAPHIRE 10 MG 90 FİLM TABLET – ASET
3897 TL
SAPHIRE 20 MG 30 FİLM TABLET – ASET
1833 TL
SAPHIRE 20 MG 90 FİLM TABLET – ASET
5632 TL
SAPHIRE 40 MG 30 FİLM TABLET – ASET
2181 TL
SAPHIRE 40 MG 90 FİLM TABLET – ASET
14498 TL
TARDEN 10 MG 30 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
1109 TL
TARDEN 10 MG 90 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
3543 TL
TARDEN 20 MG 30 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
1833 TL
TARDEN 20 MG 90 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
5683 TL
TARDEN 40 MG 30 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
2181 TL
TARDEN 40 MG 90 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
7195 TL
TORVAXAL 10 MG 30 FİLM TABLET – SANDOZ
1109 TL
TORVAXAL 10 MG 90 FİLM TABLET – SANDOZ
6828 TL
TORVAXAL 20 MG 30 FİLM TABLET – SANDOZ
1833 TL
TORVAXAL 20 MG 90 FİLM TABLET – SANDOZ
12249 TL
TORVAXAL 40 MG 30 FİLM TABLET – SANDOZ
2181 TL
TORVAXAL 40 MG 90 FİLM TABLET – SANDOZ
14498 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir