ZELDOX 60 MG 56 KAPSÜL

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:ziprasidon

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
ziprasidonİndol türevi antipsikotik.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık QT uzaması olanlar yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü dekompanse kalp yetmezliği sınıf IA ve sınıf III antiaritmik ilaçlarla tedavi edilen aritmilerde kontraendikedir. QT aralığını uzatan ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.
Etkileşim; QT uzaması yapan diğer ilaçlar SSS depresanları karbamazepin.
Yan etkiler; somnolans asteni baş ağrısı postural hipotansiyon taşikardi hipertansiyon kabızlık ağız kuruluğu dispepsi salivasyonda artış ajitasyon akatizi baş dönmesi distoni ekstrapiramidal sendrom hipertoni diskinezi hipokinezi tremor paralizi seyirme anksiyete allerjik reaksiyonlar…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir. SUT 4.2.2 – Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
(1) Trisiklik tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI SSRE RIMA NASSA grubu antidepresanlar psikiyatri nöroloji geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin olanzapin risperidon amisülpirid ketiapin ziprosidon aripiprazol zotepine sertindol paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.
(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.
(5) Acil hallerde acil servislerde yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda tek doz olarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(6) Atipik antipsikotik ilaçlar demansta; psikiyatri nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil) “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ZELDOX 20 MG 56 KAPSÜL – PFIZER
14430 TL
ZELDOX 40 MG 56 KAPSÜL – PFIZER
14743 TL
ZELDOX 60 MG 56 KAPSÜL – PFIZER
17534 TL
ZELDOX 80 MG 56 KAPSÜL – PFIZER
22635 TL
ZELDOX IM ENJ. SOL. İÇİN KURU TOZ İÇEREN FLAKON 20MG/ML 1 FLAKON – PFIZER
3232 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum