Rektum Kanseri TNM Evrelemesi

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Amerikan Birleşik Kanser Komitesi’nin en son 2010 yılı Kanser Evrelemesi TNM evreleme sistemi

Evre I rektum kanseri T1-T2, N0, M0
Evre II rektum kanseri IIA ise T3, N0, M0 ve IIB ise T4, N0, M0
Evre III rektum kanseri IIIA ise T1-2, N1, M0 ve IIIB ise T3-4, N1, M0 ve IIIC ise herhangi bir T, N2, M0
Evre IV rektum kanseri herhangi bir T, herhangi bir N ve bir veya daha fazla uzak metastazın varlığı (M1) olarak tanımlanmaktadır.
M1 hastalar; M1a tek metastatik hastalık ve M1b multipl metastatik hastalık olarak ayrılır www.cancerstaging.org

 

 

 

 

 

Üzerine Tıklayarak Büyütebilirsiniz…

T4 lezyonlar, T4a tümörün visseral peritonu perfore ettiği ve
T4b komşu organ/yapılara invazyon olan olarak ayrılır

N1 ve N2 hastalığı arasındaki fark tutulan lenf nodu sayısıdır:
N1 1 – 3 pozitif bölgesel lenf nodu
N2 4 veya daha fazla bölgesel lenf nodu vardır.
N1a tek bir lenf nodu tutulumu
N1b, 2-3 lenf nodu tutulumunu gösterir.
N2a, 4-6,
N2b, 7’den fazla lenf nodu tutulumunu gösterir.

Evreleme sisteminin bu versiyonunda perikolik veya perirektal yağdaki yumuşak metastatik nodüller lenf nodu metastazı olarak kabul edilmektedir ve N evrelemesi içinde yer almaktadır.

N1c Ekstramural tümör depozitleri, kanser kenarı ile devamlılık göstermeyen ve rezidü lenf nodunun olmadığı yapılar olup bölgesel lenf nodlarının tamamen negatif olduğu durumlardır.

Peritümöral yağ içindeki düzensiz kenarlı metastatik nodüller vasküler invazyon olarak kabul edilmektedir.

Cerrahın tümör rezeksiyonunu
1) R0 komplet tümör rezeksiyonu, tüm sınırlar negatif;
2) R1 inkomplet tümör rezeksiyonu, cerrahi sınırda mikroskobik tutulum;
3) R2 inkomplet tümör rezeksiyonu, gros rezidüel tümör çıkarılmamış, şeklinde derecelendirilmelidir.


Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum