Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi Nedir Ne Zaman Yapılmalı

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Mide ağrısı günümüzde en sık karşılaşılan şikayetlerden birisidir. Mide rahatsızlıkları ne yazık ki ultrason veya tomografi ile teşhis ve tanısı yapılamamaktadır. Mide, barsak gibi sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde en iyi yöntem endoskopik yöntemle incelenmesidir.

GASTROSKOPİ
Gastrosskopi ile yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı incelenmekte, gastrit, ülser, kanser gibi hastalıkların kesin tanısı konmakta ve aynı zamanda bu bölgelerden biopsi alınmaktadır.
Polip ve yabancı cisimler çıkarılmaktadır. Bunların yanı sıra yemek borusu varis ve ülser kanamalarında endoskopik tedavi ile ameliyata gerek kalmadan kanamalar durdurulabilmektedir.
Yemek borusu ve mide çıkışında oluşmuş darlıklar genişletilebilmektedir.


KOLONOSKOPİ
Kolonoskopi ile kalın barsak hastalıklarının teşhisi konmakta (kanser gibi), gerekli durumlarda ilgili bölgelerden biopsi alınmaktadır. Polip vb durumlar, kolonoskopi sırasında yakılarak veya cerrahi yöntemle tedavi edilebilmektedir.

REKTO-SİGMOİDOSKOPİ
Rekto-sigmoidoskopi kalın bağırsağın rektum ve sigmoid kolon ismi verilen son 30–40 cm ’lik kısmının ucunda ışık kaynağı ve kamerası bulunan ince bükülebilen bir aletle incelenmesi işlemine denir.
Bu inceleme eğer kolon kanser riski varsa veya izah edilemeyen rektal kanamaların, ağrıların, inflamasyon veya ishalin tanısı koymak için gereklidir.

Endoskopi, endoskopik bir değerlendirme gerektiğinde doktorunuz endoskop adı verilen, bir ucunda gözlemin yapılacağı bir parça içeren ve hastanın iç organlarının gözlenebileceği bir teşhis yöntemidir. Endoskop doktorun hastanın vücudunun içinde neler olduğunu doğrudan gözlemesine yardımcı olmaktadır.

Endoskop, fiber optik cihaz değişik fiberlerden oluşan bir plastik tüpten oluşmaktadır. Görüntülenmesi istenen beden bölümünün aydınlatılması için bu fiberlerin bir kısmı ışık yansıtmaktadır. Bir diğer fiber kümesinden geri yansıtılan ışık gözlemin yapılacağı parçaya iletilmektedir ve görüntü büyütülmektedir.

Doktor endoskoptan içeri doku örneği almak ya da anormal büyüme gösteren dokuyu ortadan kaldırmak için çeşitli cihazlar ile uzatabilir. Bazı endoskoplarda yer alan minyatür kamera yardımıyla iç organların görüntülerinin kaydedilmesi ve ekrana yansıtılması mümkün olabilmektedir.

ENDOSKOPİ NE İÇİN YAPILIR?

Endoskopik tetkik öncesinde hasta hafifçe yatıştırılacak, ancak işlem boyunca tamamen bilinçsiz kalmayacaktır. Ağrı hissinin azaltılması için bölgesel anestezik maddeler de kullanılabilir. Endoskopi yöntemi birden çok işlem için kullanılabilir ve kullanılan yönteme göre farklı isimler ile anılır.

  • Yemek borusu, mide ve ince bağırsakların başlangıç kısmını değerlendirmek, örnek almak ve gereken durumlarda tedavi uygulamak için kullanılan yöntem endoskopik gastroskopi yöntemidir.
  • Makat, rektum, kalın bağırsaklar ve ince bağırsağın bitiş kısmını değerlendirmek, örnek almak ve gereken durumlarda tedavi uygulamak için kullanılan yöntem kolonoskopi yöntemidir.
  • Burun, boğaz, nefes borusu ve bronşları değerlendirmek, örnek almak ve gereken durumlarda tedaviyi yapmak için kullanılan yöntem bronkoskopi yöntemidir.
  • Bazen doktorlar cerrahi girişimler sırasında da oluşturdukları küçük bir kesiden içeri endoskop sokarak bozuklukları teşhis ve tedavi edebilir (laparoskopi yöntemi).

ENDOSKOPİ SONRASI

Endoskopik değerlendirme sonrasında anestezi etkisi geçene kadar hasta kendini halsiz hissedebilir.Tetkikin kendisi ağrısız ve güvenlidir, ancak endoskop bedenin içindeyken hareket ettiği hissedilebilir. Eğer hasta anlayabilecek durumda ise işlemden önce ne yapılacağı anlatılmalı ve sonrasında kendini nasıl hissedeceği konusunda bilgi verilmelidir.

Endoskopi öncesi ve sonrasında hastanın bir yakınının hastanın yanında olması hastaya güven verir, özellikle çocuklara endoskopi yapılacak ise onun yanında annesinin veya bir yakınının olması ve onu cesaretlendirmesi çok önemlidir.

ENDOSKOPİ TÜRLERİ

Laparoskopi nedir? Laporoskopi, endoskopik işlemler arasında en sık kullanılan yöntemdir. Laproskopi genel anestezi altında yapılır. Bu işlemin yapılacağı bölgeye göre endoskopik cihazın yerleştirileceği alanda 10 mm’lik küçük bir delik açılır ve bu delikten gönderilen endoskopik cihazla o bölgenin iç yapısı aydınlatılır ve buranın görüntüsü monitör ekranına yansıtılır. Yapılacak operasyona ve hastanın bölgesel kilo durumuna göre belirli uzunluklarda 1-2-3 veya daha fazla kesik açılır ve bu kesiklerden gönderilen endoskpik cihazlarla operasyon gerçekleştirilir.

Gastroskopi nedir? Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının (duodenum) birlikte incelendiği yönteme gastroskopi veya üst gastrointestinal sistem (ÜST GİS) endoskopisi denilir. Gastroskopi halk dilinde endoskopi olarak da bilinir. Gastroskopi işlemi sedasyon olarak adlandırılan hastanın bilincinin tam kapanmadığı bir anestezik yöntemle yapılır ama bazen tedavi uygulanacak durumlarda genel anestezi de yapılabilir. Bu işlem hem bu iç organların hastalıklarını teşhis etmek ve biyopsi almak için hem de küçük oluşumları almak için kullanılır.

Kolonoskopi nedir? Kolonoskop, parmak büyüklüğünde ve ortalama 160 sm uzunluğunda esnek bir alettir. kolonoskopi işlemi kalın bağırsağın (kolonun) makattan itibaren ince bağırsağın başlangıç yerine kadar incelenmesini, biyopsi alınmasını ve gereken durumlarda küçük oluşumların çıkarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Kolonoskopi sırasında hastanın bilincinin tam kapanmadığı sedasyon denilen anestezi türü ya da duruma göre genel anestezi yapılır.

Bronkoskopi nedir? Bronkoskopi, bükülmez bir tüp vasıtasıyla direkt olarak soluk borusunu ve büyük bronşları görüntülemeye yarayan endoskopi yönteminin bir türüdür. Bu işlem ile girilen alanlardan biyopsi alınır, yabancı cisim çıkarılır ve nefes borusunda ve bronşlarda oluşan küçük oluşumlar çıkarılır. Son yıllarda genellikle bükülebilen tüpler ve fibroskoplar kullanılmaktadır ve bu işlem fibroskopi olarak da adlandırılır. Bronkoskopi işlemi ağız, burun ve boğazı hissizleştirecek anestezi yapılarak (bölgesel anestezi) gerçekleştirilir fakat tedavi amaçlı uygulanan bronkospilerde genel anestezi de yapılabilir.

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

sisli escort istanbul escort