XYZAL 5 MG 20 FILM TABLET | Uzman Doktorlara Sorularınızı Sorun

XYZAL 5 MG 20 FILM TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür
• Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, Opadry Y-1-7000 (Hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), Makrogol 400)

Levosetirizin bir antihistaminiktir. Vücuttaki bir doğal kimyasal olan histaminin yol açtığı gözde yaşarma ve kaşıntı, burunda akıntı, aksırık, kızarıklık, kabarıklık gibi etkilerin oluşumunu engeller.

Levosetirizin aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:

saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit);
pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden alerjik rinit);
kronik idiyopatik ürtiker* (*idiyopatik ürtiker: Nedeni belli olmayan kurdeşen);
hapşırma, kaşıntı, gözlerde sulanma veya burun akıntısı gibi alerji belirtileri;
kronik ürtikerin (kurdeşen) sebep olduğu kaşıntı ve şişlikler.

XYZAL nedir ve ne için kullanılır?

• XYZAL alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar, histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.
• XYZAL, blister ambalajlarda 20 tablet içeren kutuda kullanma talimatı ile birlikte takdim edilmektedir.
• XYZAL, 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde, alerjik nezle (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen (kronik idiopatik ürtiker) ile ilişkili belirtilerin (kaşıntı, kabartı, kızarıklık) giderilmesinde endikedir.

XYZAL nasıl kullanılır?

6 -12 yaş arası çocuklarda: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).
12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

• XYZAL gıdalarla birlikte ya da yalnız alınabilir.
• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:
2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.
6 yaşın altındaki çocuklarda, film tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:
Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.
• Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
• Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
• Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.
• Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

XYZAL’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Etkin madde levosetirizin dihidroklorür ya da XYZAL’ın yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak’ nın altında ise) varsa.
XYZAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• XYZAL’ın bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
• XYZAL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.
• XYZAL alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz.

XYZAL’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
XYZAL, yemekle beraber veya yemek aralarında alabilirsiniz.



Hamilelik
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.
• Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Setirizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

XYZAL kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir.
XYZAL’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
XYZAL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin’in merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi XYZAL’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

– Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)
– İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)
– Karaciğer iltihabı (hepatit)
– Anormal karaciğer fonksiyonu
– Çarpıntı
– Nefes darlığı
– Görme bozukluğu
– Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin XYZAL’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

XYZAL’ın hafif yan etkileri

– Ağız kuruluğu
– Baş ağrısı
– Yorgunluk
– Uyku hali/uyuşukluk
– Bitkinlik
– Karın ağrısı
– Ödem
– Şiddetli kaşıntı
– Deri döküntüsü
– Kurdeşen
– Kilo artışı
– Kas ağrısı
– Saldırganca ya da aşırı derecede huzursuz davranış
– Bulantı
– Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (hallüsinasyon)
– Depresyon

Ne Aradılar:

  • xyzal
  • xyzal ne işe yarar
  • xyzal hangi hastalıklarda kullanılır
  • xyzal kilo aldırırmı
  • xyzal 5 mg 20 film tablet
  • xyzal adet geciktirirmi
  • xyzal ne için kullanılır
  • xyzal ilaç ne işe yarar
  • xyzal 5 mg 20 film tablet nedir
  • xyzal kullananlar

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir