KLOPIS 75 MG 90 FILM TABLET | Uzman Doktorlara Sorularınızı Sorun

KLOPIS 75 MG 90 FILM TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:klopidogrel

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
klopidogrel Platelet agregasyon inhibitörü antitrombotik.
75mg/gün.
Gebelik kategorisi B.
Kontrendikasyon; aşın duyarlılık karaciğer yetmezliği kontrolsüz kanama riski emzirme.
Etkileşim; antikoagulanlar glikoprotein IIb/Illa inhibitörleri NSA ilaçlar trombolitikler fenitoin tolbutamid tamoxksifen torsemide fluvastatine ve NSAID’ler gibi sitokrom P450 tarafından metabolize edlen ilaçlar.
Yan etkiler; kanama dispepsi karın ağrısı konstipasyon baş ağrısı baş dönmesi allerjik reaksiyonlar…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SUT 4.2.15 – Klopidogrel silostazol ivabradin prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri
4.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil);
(1) Koroner artere stent uygulanacak hastalarda; kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Stent takılan hastalarda hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında; kardiyoloji kalp damar cerrahisi iç hastalıkları veya acil tıp uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın reçete edilebilir. Bu durumlarda hasta taburcu olduktan sonra 4 haftayı geçmemek üzere bu hekimlerden biri tarafından raporsuz veya bu uzman hekimlerce düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.
(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda kardiyoloji iç hastalıkları nöroloji kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.
(4) Girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent stentgraft kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil trispan onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda; kardiyoloji iç hastalıkları nöroloji kalp damar cerrahisi uzman hekimleri veya girişimsel radyoloji işlemini yapan radyoloji uzman hekimi tarafından rapor aranmaksızın 24 saat öncesinden başlanabilir. Bu işlemler ile stent takılan hastanın taburcu olmasından itibaren rapor aranmaksızın 4 haftalık doz bu hekimler tarafından reçete edilebilir.
4.2.15.B – Silostazol;
(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;
a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (doppler veya anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;
b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda;
reçete edilir.
4.2.15.C – Ivabradin;
(1) Normal sinüs ritmi olan kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF
Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
AS-CLODIP 75 MG 28 FILM TABLET – APOTEX
3315 TL
ATERVIX 75 MG 28 FILM TABLET – BIOFARMA
2575 TL
ATERVIX 75 MG 90 FILM TABLET – BIOFARMA
10312 TL
BACLAN 75 MG 28 FILM TABLET – BAYER
2460 TL
CLOGAN 75 MG 28 FILM TABLET – DEVA
3092 TL
CLOGAN 75 MG 90 FILM TABLET – DEVA
15576 TL
CLOPEROL 75 MG 28 FILM TABLET – PHARMACTIVE
2413 TL
CLOPITRO 75 MG 28 FILM TABLET – GENERICA
2649 TL
CLOPRA 75 MG 28 TABLET – DROGSAN
2439 TL
DILOXOL 75 MG 28 FİLM TABLET – BILIM
3092 TL
DILOXOL 75 MG 90 FILM TABLET – BILIM
14790 TL
DIPOREL 75 MG 28 FILM TABLET – MUNIR SAHIN
3069 TL
KARUM 75 MG 28 FİLM TABLET – SANOVEL
2575 TL
KARUM 75 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
8275 TL
KLOPIS 75 MG 28 TABLET – ACTAVIS
3092 TL
KLOPIS 75 MG 90 FILM TABLET – ACTAVIS
12473 TL
OPIREL 75 MG 28 FİLM TABLET – ALI RAIF
2575 TL
OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET – ALI RAIF
10013 TL
PINGEL 75 MG 28 FİLM TABLET – ZENTIVA
2575 TL
PINGEL 75 MG 90 FILM TABLET – ZENTIVA
8275 TL
PLANOR 75 MG 28 FİLM TABLET – KOCAK FARMA
2575 TL
PLANOR 75 MG 90 FILM TABLET – KOCAK FARMA
8274 TL
PLAVEGA 75 MG 28 FILM KAPLI TABLET – NEUTEC ILAC SAN.
3069 TL
PLAVIDOL 75 MG 28 FILM KAPLI TABLET – GRANDI ILAC
2460 TL
PLAVIX 75 MG 28 FİLM TABLET – SANOFI AVENTIS
3092 TL
PLAVIX 75 MG 90 FILM TABLET – SANOFI AVENTIS
10698 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir