FOSFOKALSIYUM GRANÜL

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:vitamin d kalsiyum kombinasyonları

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
vitamin d kalsiyum kombinasyonları Vitamin D ve kalsiyum kombinasyonları.
Yetişkinde günde 1-2 defa.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) FORMÜL :

75g Şişe Bir Ölçek /5g
Kalsiyum Glukonat 9 g 06 g
Kalsiyum Laktat 3 g 02 g
Kalsiyum Fosfat tribazik 3 g 02 g
Vitamin D 6000IU 400IU içerir.
Yardımcı Maddeler : Şeker esans banana içerir.
Bir ölçekte (5 g) toplam 159 mg Kalsiyum vardır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER : Büyüme ve gelişmenin ön planda bulunduğu çocukluk çağında vücut ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşır. Bunun için kemik ve diş teşekkülü nöronal eksitabilitenin tanzimi kas iletisinin sağlanması ve kan pıhtılaşması gibi önemli fonksiyonları olan kalsiyumun eksikliğinde kemik ve dişlerin demineralizasyonu osteomalasi osteoporoz tetani raşitizm gibi klinik tablolar ve büyüme geriliği ortaya çıkar.

Yeni doğan çocuklarda ortalama 0.4-0.6 g. Olan günlük ihtiyaç çocuğun ağırlığı arttıkça 0.7-1.0 grama kadar yükselir. Vücutta kalsiyum ve fosfat iyonlarının tutulmasını ve kemiklerin mineralizasyonunu sağlayan prekürsör maddeler D2 ve D3 vitaminleridir. Organizmanın günlük normal D vitamini ihtiyacı 25 yaşına kadar 400 IU 25 yaşından büyüklerde 200 IU’dur. Bu ihtiyaç sağlanmadığı takdirde küçüklerde raşitizm büyüklerde osteomalasi oluşur. Vücutta oluşacak yetersizliklerde dışarıdan D vitamini alınması gerekmektedir.

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER :
Emilimi : Kalsiyumun emilimi aktif olarak duodenum ve proksimal jejunumda bir bölümü de ince bağırsağın distal segmentlerinde gerçekleşir. Ancak kalsiyum hiçbir zaman bağırsaklarda tamamen emilmez absorbsiyon derecesi de bazı faktörlere bağlıdır. Absorbsiyonun meydana gelebilmesi için kalsiyum çözünebilir veya iyonize formda olmalıdır. Bağırsaktaki kalsiyum emilim aktivitesinin arttığı durumlar; gebelik ve laktasyon gibi kalsiyum ihtiyacının normalden fazla olduğu zamanlar ve kalsiyum alımının arttığı zamanlardır. Bununla birlikte paratiroid hormonu veya D vitamini eksikliğinde kalsiyum absorbsiyonu azalır ve hipokalsemiye neden olur. Eğer serum kalsiyum konsantrasyonu yükselirse negatif feedback yoluyla paratiroid hormon salınımı kontrol edilerek kalsiyumun emilimi azaltılır. D vitamininin aktif formu kalsiyum emilimi için gereklidir ve absorbsiyon mekanizmasının kapasitesini arttırır.

Dağılımı : Emilimi takiben kalsiyum önce ekstrasellüler sıvılara girer ve hızla iskelet sistemine dahil olur. Mamafih kemik teşekkülü kalsiyum olmadan stimüle edilemez. Kemikler vücut kalsiyumunun %99’unu içerirler; kalan %1 oranındaki kalsiyum ise instasellüler ve ekstrasellüler sıvılarda bulunur.
Normal total serum konsantrasyonu değeri 9-10.4 mg/dL’dir. (4.5-5.2 mEq/L) fakat burada sadece iyonize kalsiyum fizyolojik olarak aktiftir. Serum konsantrasyonu total vücut kalsiyumunu tam olarak göstermez; kaldı ki total vücut kalsiyumu hiperkalsemide azalır hipokalsemide ise artar. Total serum kalsiyum konsantrasyonunun %50’si iyonik halde %5’i ise fosfat sitrat ve diğer anyonlarla kompleksleşmiş halde %45’i ise plazma proteinlerine bağlanmış halde bulunur.
İtrahı : Kalsiyum temel olarak emilmeyen kalsiyumdan ibaret olarak feçesle ifraz edilir ve gastrointestinal traktus boşluğuna safra ve pankreas sıvılarıyla salınır. Büyük kısmı böbrek glomerüllerinde süzülen kalsiyum Henle Kulbunun çıkan kolunda ve Proksimal – Distal Tubuluslarda tekrar emilir. Sadece küçük bir bölümü idrarla itrah edilir.

ENDİKASYONLARI :
– Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu süt çocuğu ve çocukluk
çağında kemikleşme ve
diş çıkarmanın uygun gelişmesi için kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının
karşılanmasında
– Hamilelik ve süt verme dönemlerinde artan günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanma-
sında
– D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel raşitizmde
– Genetik bozukluk nedeniyle çocuklarda görülen refrakter raşitizmde
– Malasorbsiyona bağlı yetersizliklerde
– Hipofosfatemi ve renal tübüler bozukluklarla birlikte görülen osteomalasi de
– Renal ve hepatik metabolizmanın bozulması ile oluşan yetersizliklerde ve
hipoparatiroidizm’de kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Hiperkalsemide (hiperparatiroidizm vitamin D doz aşımı dekalsifikiye tümörler (şiddetli renal yetmezlik kemik metastasları gibi durumlarda oluşan) hiperkalsiüri ve renal kalkulide kontrendikedir.
Kardiyak glikozid kullananlarda renal ve kardiyak rahatsızlığı olanlarda sarkoidoisisli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yüksek dozda üç aydan fazla FOSFOKALSİYUM GRANÜLE kullanılırsa hipervitaminöz söz konusudur. D vitamini toksisitesi belirtileri görüldüğünde ileri koroner hastalığı veya yüksek tansiyonu olanlarda özellikle ileri arteryosklerozlu yaşlılarda ve hamileliğin birinci trimesterinde kullanılmamalıdır.
UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Yüksek dozda D vitamini verilmesi halinde kemiklerde aşırı kalsiyum mobilizasyonuna bağlı olarak hiperkalsemi meydana gelir. Hiperkalsemiye bağlı olarak halsizlik yorgunluk kusma ve konstipasyon oluşur. Uzun süren hiperkalsemilerde yumuşak dokularda kalsiyum çöker.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Konstipasyon diyare gibi GI bozuklukları baş ağrısı uyuşukluk halsizlik bulantı kaslarda ve kemiklerde ağrı iştahsızlık hipertansiyon bazen de kardiyak aritmi görülebilir. Bu durumda hiperkalsemi toksisitesi söz konusu olacağından ilaç derhal kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Kalsiyum ile kardiak glikozidler birlikte alındığında inotropik ve toksit etkiler ortaya çıkabilir. Birlikte kullanılmaları tavsiye edilmez. Kalsiyumun tetrasiklin antibiyotiklerle alınması sakıncalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
0-1 yaş süt çocuklarında : günde ½ – 1 ölçek
1-10 yaş çocuklarda : günde 1 ölçek
çocuklarda ağırlık arttıkça miktar 2 ölçeğe çıkartılabilir.
Yetişkinlerde : günde ½ – 1 ölçek
Hamilelik ve süt verme döneminde : günde 1 – 2 ölçek
Teşekkül etmiş olan raşitizm ve osteomalaside ; günde 10 ölçek (sabah 5 – akşam 5 ölçek) 1 ay süreyle verilmelidir.
Fosfokalsiyum granüle genellikle tok karnına herhangi bir sıvı ile çözündürülerek verilir.

SAKLAMA KOŞULU :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde oda sıcaklığında (25oC’nin altında) ve ambalajında saklayınız.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ ŞEKLİ : 75g Şişede
Ruhsat Tarihi : 10.12.1979 Ruhsat No : 128/82
Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri : MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kartal/ İstanbul

Reçetesiz satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veyaürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ARBOS 1000 MG/880 IU EFF.TABLET – ZENTIVA
1786 TL
CAL-CELL 1000MG/880IU/65MCG 40 EFERVESAN TABLET – NUVOMED
1786 TL
CAL-D-VITA 10 EFERVESAN TABLET – BAYER
467 TL
CAL-D-VITA 30 EFERVESAN TABLET – BAYER
988 TL
CAL-D-VITA 60 FILM KAPLI TABLET – BAYER
1681 TL
CALCI CHEW D3 FORTE LIMON AROMALI 30 CIGNEME TABLETI – TAKEDA
797 TL
CALCI CHEW D3 FORTE LIMON AROMALI 60 CIGNEME TABLETI – TAKEDA
1314 TL
CALCI-D 30 TABLET – KOCAK FARMA
500 TL
CALCI-NET D3 60 EVERVESAN TABLET – INVENTIM
1502 TL
CALCIDAY D3 1200 MG/800 IU 30 EFERVESAN TABLET – MENTIS
1713 TL
CALCIDAY D3 1200 MG/800 IU 45 EFERVESAN TABLET – NEUTEC ILAC SAN.
2562 TL
CALCIDAY D3 1200 MG/800 IU 90 EFERVESAN TABLET – MENTIS
4830 TL
CALCIDOSE 1200 MG/800 IU/65 MCG 45 EFERVESAN TABLET – INVENTIM
1812 TL
CALCIDOSE 600 MG/400 IU/325 MG 30 EFERVESAN TABLET – INVENTIM
665 TL
CALCIDOSE 600 MG/400 IU/325 MG 60 EFERVESAN TABLET – INVENTIM
1244 TL
CALCIMAX-D3 30 EFF. TABLET – BASEL
1268 TL
CALCIMAX-D3 40 EFF. TABLET – BASEL
1786 TL
CALCIMAX-D3 90 EFF. TABLET – BASEL
4004 TL
CALCIMED D3 20 EFF. TABLET – GENESIS
584 TL
CALCIUM-D SANDOZ 20 EFF.TABLET – NOVARTIS
578 TL
CALCIUM-D SANDOZ 600 MG/400 IU 20 EFF.TABLET – SANDOZ
578 TL
CALS-D3 1000 MG/880 IU 40 EFERVESAN TABLET – BILIM
1786 TL
CALS-D3 30 EFERVESAN TABLET – BILIM
1340 TL
CALS-D3 60 EFERVESAN TABLET – BILIM
2667 TL
CALS-D3 90 EFERVESAN TABLET – BILIM
4004 TL
FIXCAL D3 1000 MG/880 IU 40 EFERVESAN TABLET – VITALIS
1786 TL
FIXCAL D3 30 EFERVESAN TABLET – VITALIS
1268 TL
FORTECAL D3 1000 MG +880 IU 60 EFERVESAN TABLET – INVENTIM
2646 TL
FORTECAL D3 40 EFERVESAN TABLET – INVENTIM
1786 TL
FOSFOKALSIYUM GRANÜL – MUNIR SAHIN
260 TL
FOSFOKALSIYUM GRANÜL 200 GR – MUNIR SAHIN
626 TL
KALDEOS 1000 MG/880 IU GRANUL ICEREN 30 SASE – ABDI IBRAHIM
1165 TL
KALDEOS 1000 MG/880 IU GRANUL ICEREN 40 SASE – ABDI IBRAHIM
1783 TL
NEWCAL D3 30 EFERVESAN TABLET – SALUTIS
1713 TL
NEWCAL D3 45 EFERVESAN TABLET – CELTIS ILAC
2562 TL
NEWCAL D3 90 EFERVESAN TABLET – SALUTIS
4830 TL
OSDEVITA-D3 30 EFERVESAN TABLET – VITALIS
865 TL
OSDEVITA-D3 60 EFERVESAN TABLET – VITALIS
1631 TL
OSTEOFIX D3 40 EFERVESAN TABLET – VITALIS
1786 TL
ZENTIUS D 60 ÇİĞNEME TABLETİ – ITF ILAC
1244 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir