FLAGYL Film Tablet 500 mg | Uzman Doktorlara Sorularınızı Sorun

FLAGYL Film Tablet 500 mg 20 film tablet

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etken Madde: Metronidazol 500 mg

Per. Satış Fiyatı : 4,48 TL (KDV dahil)
Firma : Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

FLAGYL Film Tablet Ne için Kullanılır Endikasyonları

Antibakteriyel ve antiprotozoaldir.
Tablet/Oral süspansiyon: Duyarlı mikroorganizmalara bağlı amebiyazis, genitoüriner trikomoniyazis, non-spesifik vajinit, giardiyazis tedavisinde; Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisinde; Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla endikedir.

Enjektabl: Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisinde; Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla; Şiddetli intestinal ve hepatik amebiyaziste endikedir.

FLAGYL Kullanım Dozu Pozoloji

Tablet/Oral süspansiyon:
Giardiaziste; 5 gün süreyle, erişkinlerde günde 0.75-1 g, 10-15 yaş çocuklarda 500 mg, 5-10 yaş arası çocuklarda 375 mg, 2-5 yaş arası çocuklarda 250 mg verilir.
Trichomonas vaginalise bağlı üretrit ve vajinit tedavisinde; 2 g’lık doz bir defada alınır. Amebiaziste; erişkinlerde 7 gün süreyle 3x500mg, çocuklarda günde 30-40 mg/kg (3 eşit doza bölünerek) uygulanır.
Anaerop mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde; 7-10 gün süreyle erişkinlerde günde 3×500 mg ve çocuklarda günde 30-40 mg/kg (3 eşit doza bölünerek) uygulanır.
Postoperatif anaerob profilaksisinde; 8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar. Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.
Enjektabl: İV yolla 2 veya 3 eşit doza bölünmüş olarak erişkinlerde günde 1-1.5 g ve çocuklarda günde 20-30 mg/kg kullanılır. Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma geldikten sonra tedaviye oral yolla devam edilir. Enjeksiyon olarak dakikada 5 ml uygulanır.

Tıbbi ve cerrahi enfeksiyonların tedavisinde, erişkinlerde 2-3 eşit dozda, 1-1.5 g/gün, 8 haftalık-12 yaş çocuklarda, 1×20-30 mg veya 3×7.5 mg/kg, 8 haftalıktan küçük bebeklerde, 1×15 mg/kg veya 2×7.5 mg/kg uygulanır.
Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla, erişkinlerde ameliyattan hemen önce ve ameliyattan sonraki 8 ve 16. saatlerde, IV 500 mg; <12 yaş çocuklarda, cerrahiden 1-2 saat önce tek doz olarak 20–30 mg/kg, gestasyonel yaşı 40 haftadan küçük olan yeni doğanlarda, operasyondan önce tek doz olarak 10 mg/kg uygulanır. Bu endikasyonda metronidazol, enterobakterilere karşı etkili bir ilaçla kombine edilmelidir. Şiddetli intestinal amebiyaziste, erişkinlerde 1.5 g/gün (örn. günde 500 mg’lık 3 IV infüzyon), çocuklarda, >10 yaş çocuklarda, 3×400-800 mg, 7-10 yaş çocuklarda 3×200-400 mg, 3-7 yaş çocuklarda 4×100-200 mg, 1-3 yaş çocuklarda 3×100-200 mg uygulanır. Tedavi süresi 5-10 gündür. Günlük maks. doz 2400 mg’dır.

Aç/Tok bilgisi

Aç veya tok karna

Flagyl Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli Kontraendikasyonlar

Ataksi, vertigo, halüsinasyon ve konfüzyon gözlendiğinde tedavi durdurulmalıdır. Ciddi periferik veya santral nörolojik bozukluğu olanlarda, hastalığın alevlenme riski gözönünde bulundurulmalıdır. Tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Kan diskrazisi olan olanlarda tedaviye devam edip etmemeye enfeksiyonun şiddetine göre karar verilmelidir. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçebilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Disülfiram, varfarin ve diğer kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Metronidazol, vekuroniumun etkisini potansiyalize edebilir. Metronidazol, 5 FU’nun toksik etkisini artırabilir. Metronidazol, lityumun plazma düzeylerini yükseltebilir. İdrarı kırmızı-kahve rengi yapar. Seyrek olarak lökopeni, nötropeni, bulantı, kusma, konfüzyon, halüsinasyon, epigastrik kramp, diyare, ürtiker, kaşıntı, ağız kuruluğu, konvülziyon, pankreatit, ağızda metalik tad ve glosit gibi yan etkiler görülebilir.
Gebelik kategorisi
B (Tüm gebelik dönemi boyunca)

Araç kullanmaya etkisi
Araç kullanma becerisini etkileyebilir. Hastalar konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyon ve geçici görsel bozuklukların oluşabileceği ve bu gibi semptomların gelişmesi halinde araç veya makine kullanmamaları açısından uyarılmalıdırlar.

Flagyl Eşdeğer İlaçlar

NİDAZOL Film Tablet 500 mg 20 film tabletlik ambalaj 4,63 TL

Flagyl Alternatif İlaçlar

METRAJİL Tablet 250 mg 20 tabletlik ambalaj 1,94 TL
NİDAZOL Film Tablet 250 mg 20 film tabletlik ambalaj 1,76 TL

Flagy Formları

Diğer formları:
FLAGYL İV Enjektabl Solüsyon %0.5 100 ml pvc setli
FLAGYL İV Enjektabl Solüsyon %0.5 100 ml pvc setsiz
FLAGYL Film Tablet 500 mg 20 film tabletlik ambalaj
FLAGYL Oral Süspansiyon %4 120 ml’lik şişe

Ne Aradılar:

  • flagyl 500 mg ne işe yarar
  • flagyl
  • flagyl ne ise yarar
  • flagyl 500 mg film tablet ne işe yarar
  • flagyl nedir
  • flagyl 500 mg film tablet
  • flagyl endikasyonları
  • flagyl gebelik kategorisi
  • flagyl tablet ne ise yarar
  • flagyl 500 mg ne için kullanılır

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir