CORASPIN 100 MG 30 TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:asetilsalisilik asit

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
asetilsalisilik asitAnaljezik antipiretik ve antienflamatuar.
Ağrı ve ateş:
Yetişkin 3-4 saatte bir 300mg – 8 saatte bir 1gr.
Çoculta 60mg/kg/gün 4 saatlik dozlara bölünerek.
Artrit 80-100mg/kg/gün.
Antiagregan 75-325mg/gün.
Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık gastrointestinal kanama geçirmiş olanlar hemofili hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlar.
Çocuk ve gençlerde viral hastalıklarda reye sendromuna neden olabilir.
Etkileşim; antikoagülanlar oral hipoglisemiyanlar probenesid sülfinpirazon spironolakton alkol kortikosteroidler pirazolon türevleri üriner alkalileştiriciler fenobarbital propranolol.
Yan etkiler; gastrointestinal sistemde kanama ve ülser kulakta çınlama vertigo reversible duyma kaybı kanama zamanının uzaması lökopeni trombositopeni plazma demir konsantrasyonunda düşme ürtiker prurit angioödem astma anaflaksi…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) CORASPİN® 100
Enterik Kaplı Tablet
Formülü:
Beher enterik kaplı tablette: Asetilsalisilik asit 100 mg.
Farmakolojik Özellikleri:
Coraspin 100 enterik kaplı tabletler içerdiği 100 mg asetilsalisilik asit nedeniyle
antiagregan etkiye sahiptir.
Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde
önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir.
Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve
vazokonstriksiyon yönünde etki ederken vasküler endotelyumda üretilen prostasiklin
(PGI2) antiagregan ve vazodilatör olarak görev yapar. Vasküler endotelyum hasar
gördüğünde örneğin aterosklerotik hadiselerde PGI2 sentezi bozulmakta ve TXA2
artışı belirmektedir.
Asetilsalisilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz
olarak inhibe eder. Trombositler bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle
ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon
özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine endotel hücrelerinde asetillenmiş
siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder.
Coraspin 100 özellikle uzun dönemli profilaktik ve terapötik uygulamalarda mide
şikayetlerini en aza indirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu amaçla Coraspin 100
tabletleri mide asidine dirençli enterik lakla kaplanmıştır ve ancak barsakta
çözünürler. Barsakta emilimi takiben % 80-90 oranında plazma proteinlerine
bağlanan asetilsalisilik asit böbrekler yolu ile salisilik asit ve metabolitleri halinde
atılır.
Endikasyonları:
Anti-trombotik olarak; non-stabil anjina pektoriste ve risk altındaki (hipertansif
hiperlipidemik diyabetik) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard
reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass
ve arteriovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici
iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Coraspin kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda antikoagülan (heparin
kumarin türevleri v.b.) tedavisi sırasında glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde
gebeliğin son üç ayında salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı hassasiyet
gösterenlerde kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar önlemler:
Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve emziren anneler tarafından
alınmamalıdır.
Asetilsalisilik asit kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal
kanama riskini artırabilir.
Yan etkileri/Advers etkiler:
Mide rahatsızlığı gastrointestinal gizli kan kaybında artış nadiren aşırı hassasiyete
bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Non-streoidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini metotreksatın
istenmeyen etkilerini antikoagülanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini
ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimali arttırır.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun
ayarlanması gerekebilir.
Furosemid spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Reinfarktüs profilaksisi ve non-
stabil anjina pektoriste: 1-3×1 tablet/gün
Risk altındaki hastalarda koroner
trombozun önlenmesinde: 1-2×1 tablet/gün
Post-operatif (by-pass ve shunt)
tromboz profilaksisinde: 1×1 tablet/gün
İnme profilaksisinde ve geçici
iskemik ataklarda: 1-3×1 tablet/gün
Kullanım şekli:
Coraspin 100 çiğnenmeden yarım bardak su ile yutulur.
Doz aşımı ve tedavisi:
Aşırı dozda alındığında baş dönmesi kulak çınlaması terleme bulantı kusma
konfüzyon hiperventilasyon hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri
görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak
koma kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.
Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum
bikarbonat ile). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.
Ticari takdim şekli:
Coraspin 100 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda.
Diğer ticari şekli:
Coraspin 300 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda
Bayer HealthCare AG Almanya lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul
Üretim Yeri: Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul
Ruhsat tarihi: 27.04.1995 No: 173/54
25oC’nin altında kuru ve serin bir yerde saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 14.06.2005Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veyaürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ASINPIRINE 100 MG 100 TABLET – I.E ULAGAY
164 TL
ASINPİRİNE 300 MG 100 TABLET – I.E ULAGAY
208 TL
ASINPIRINE 500 MG 20 TABLET – I.E ULAGAY
111 TL
ASPIRIN 100 MG 20 TABLET – BAYER
054 TL
ASPIRIN 500 MG 20 TABLET – BAYER
144 TL
ATASPIN 80 MG 20 TABLET – ATABAY
047 TL
ATASPIN 500 MG 20 TABLET – ATABAY
082 TL
CORASPIN 100 MG 30 TABLET – BAYER
176 TL
CORASPIN 300 MG 30 TABLET – BAYER
270 TL
DISPRIL 300 MG 24 TABLET – RECKITT BENCKISER
125 TL
ECOPIRIN 100 MG 30 ENTERİK KAPLI TABLET – ABDI IBRAHIM
176 TL
ECOPIRIN 150 MG 20 ENTERIK KAPLI TABLET – ABDI IBRAHIM
180 TL
ECOPIRIN 150 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET – ABDI IBRAHIM
260 TL
ECOPIRIN 300 MG 20 ENTERIK KAPLI TABLET – ABDI IBRAHIM
180 TL
ECOPIRIN 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET – ABDI IBRAHIM
253 TL
ECOPIRIN 500 MG 20 TABLET – ABDI IBRAHIM
347 TL
OPON 500 MG 20 TABLET – GRIPIN
126 TL
PHARMASPIRIN 300 MG 100 TABLET – SODHAN
148 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir