BACTROBAN % 2 Pomad | Uzman Doktorlara Sorularınızı Sorun

BACTROBAN % 2 Pomad

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

KULLANMA TALİMATI

BACTROBAN”*

% 2 Pomad Haricen kullanılır.

• Etkin madde: % 2 a/a mupirosin içerir.

• Yardtmcı maddeler: Polietİlen glikol

1. BACTROBAN nedir ve ne icin kullanılır?

BACTROBAN, beyaz renldi bir pomaddir, aktif madde olarak % 2 a/a oranında mupirosin içeren 15 ve 30 g’lık tüpler halinde bulunmaktadir. BACTROBAN aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.

BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

Bu ilaç hakkında, Fronkül, Abse, Karbokül, Selülit ve Cilt Hastalıkları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

2. BACTROBAN’i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler

BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• BACTROBAN’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.

• Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilaci kullanmayiniz.

BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önceden BACTROBAN’uı içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı alerjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan once doktorunuzla konuşunuz.

• Polietilen glikol içeren diğer pomadlarda olduğu gibi BACTROBAN’i da, özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarli veya çatlamış geniş alanlara uygulamayınız.

BACTROBAN’ı göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eğer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.

Eğer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BACTROBAN’ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken BACTROBAN’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACTROBAN’ı meme başına

sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

BACTROBAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BACTROBAN polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleylniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BACTROBAN diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACTROBAN’ın işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar haklında bilgi veriniz.

BACTROBAN nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BACTROBAN genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila üç kez sürülür. Doktorunuz ilacınızı ne

sıklıkta sürmeniz gerektiğine karar verecektir.

BACTROBAN’ı doktorunuzun size tavsiye ettiği sure zarfınca kullanınız. Eğer 7 günde bir

iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız,

Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir sure tedaviye devam etmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Az miktarda BACTROBAN’ı etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile

örtülebilir.

Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş gruplan:

• Çocuklarda kullanım: Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Yaşlılarda kullanımı: Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanun durumları:Bkz: BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer BACTROBA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

KuIIanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullandıysanız:

Bu ilaçla aşın doz problemleri olası değildir.

BACTROBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz

BACTROBANı kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BACTROBAN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacıruzı kullanmayı buakmayinız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir;

Çok yaygın: 10 kişide 1 ‘den fazla

Yaygın: lOkişide l’denaz, lOOkişide l’denfazla

Yaygın olmayan: 100 klşide 1 ‘den az, 1,000 kişide 1 ‘den fazla

Seyrek: 1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l’den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide l’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

– Uygulama yerinde bölgesel yanma

Yaygın olmayan yan etkiler:

– Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Sistemik alerjik reaksiyonlar

BACTROBAN ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bunlar; kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, batma, karıncalanmadir (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Alerjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.

Eğer bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz veya BACTROBAN kullanirken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız,

Eğer bu kullanma talimatinda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BACTROBAN’in Saklanmasi

BACTROBAN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN’i kullanmayiniz.

Bu ilaç hakkında, Fronkül, Abse, Karbokül, Selülit ve Cilt Hastalıkları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Ne Aradılar:

  • bactroban krem ne işe yarar
  • bactroban pomad
  • bactroban
  • bactroban ne işe yarar
  • bactroban krem
  • bactroban pomad ne için kullanılır
  • bactroban 2 pomad ne işe yarar
  • bactroban krem neye yarar
  • bactroban pomad ne işe yarar
  • bactroban krem ne için kullanılır

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir