umraniye ankara
istanbul escort istanbul escort

AMOKLAVIN IV 1.2 GR 1 FLAKON

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:amoksisilin + klavulanik asit

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
amoksisilin + klavulanik asit Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.
Klavulanik asit beta laktamaz inhibitörüdür.
Doz amoksisilin esas alınarak hesaplanır.

Doz: Yetişkin 2×500-1000mg. 3×250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon; penisilin allerjisi.
Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol eritromisin sülfonamidler tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid aspirin fenilbutazon sülfonamidler indometazin tiazid diüretikler furosemid etakrinik asit.
Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi) AST-ALT yükselmesi hepatic kolestaz sitolitik hepatitisrenal kristalüri hemolitik anemi trombositopeni eozinofili lökopeni agranülositozis ajitasyon anksiete konfüzyon bulantı kusma ishal psödomembranöz kolit…

Formülü:
Her flakon 1000 mg Amoksisilin´e eşdeğer Amoksisilin sodyum, 200 mg Klavulanik asid´e eşdeğer Potasyum klavulanat ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Müstahzarın  etken maddeleri Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Amoksisilin ile birçok gram negatif ve gram pozitif bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimlerini irreversibl olarak inhibe eden Klavulanik asittir.
Bileşimde Amoksisilin ve Klavulanik asidin birlikte yer alması, müstahzarın beta-laktamaz üreterek Amoksisilini parçalayan ve etkisiz hale getiren mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda etkili olmasını sağlar. Böylece zaten geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Amoksisilin’in spektrumu daha da genişletilmiş olmaktadır.
Bileşimde yer alan her iki komponentinin farmakokinetik özellikleri  birbirine yakındır.
Çeşitli çalışmalarda aşağıda yer alan bakterilerin müstahzara duyarlı olduğu belirlenmiştir.

Gram Pozitif Bakteriler:

Aeroblar:
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üretenler dahil), koagülaz-negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis dahil), Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Corynebacterium türleri.

Anaeroblar:
Clostridium türleri, Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri.

Gram Negatif Bakteriler:

Aeroblar:
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üretenler dahil), Haemophilus ducreyi (beta-laktamaz üretenler dahil), Moraxella catarrhalis, Escherichia coli (beta-laktamaz üretenler dahil), Klebsiella türleri, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis (beta-laktamaz üretenler dahil), Proteus vulgaris (beta-laktamaz üretenler dahil), Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üretenler dahil), Neisseria meningitidis, Legionella türleri (beta-laktamaz üretenler dahil), Salmonella türleri, Shigella türleri, Bordatella pertussis, Brucella türleri.

Anaeroblar:
Beta-laktamaz üreten B.fragilis dahil Bacteroides türleri.

Endikasyonları:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Sinüzit, tonsillit, orta kulak iltihabı;

Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiyem, akciğer abseleri;

Ürogenital sistem enfeksiyonları:
Sistit, üretrit, piyelonefrit,  puerperal enfeksiyonlar, septik abortus; lohusalık humması, pelvis enfeksiyonları, gonore, şankroid

Deri ve yumuşak doku  enfeksiyonları:
Sellülit, çıban,  abseler, yara enfeksiyonları, intra-abdominal  sepsis,

Diğer enfeksiyonlar:
Osteomyelit, septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonları

Kullanım Şekli ve Dozu:
Amoklavin İ.V. ile uygulanan tedavi, enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra oral yoldan sürdürülebilir.
Amoklavin İ.V.   için tavsiye edilen doz, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İntravenöz Enjeksiyon veya Enfüzyonda Doz

Yetişkinler ve
12 yaşın üstündeki  çocuklar
Amoklavin İ.V.1.2g mutad olarak 8 saatte bir verilir.
Gereğinde bu doz 6 saatte bir 1.2g olarak tatbik edilir.
3 ay-12 yaş arası çocuklar Mutad doz 8 saatte bir *30mg/kg’dır.
Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir *30mg/kg olarak uygulanır.
 0-3 ay arası
çocuklar
Prematüre bebeklere 12 saatte bir *30mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindeki bebeklere de 12 saatte bir*30mg/kg olarak verilir ve bu doz daha sonra 8  saatte bir*30mg/kg  olarak arttırılır

* Her 30 mg Amoklavin İ.V.1.2g, 25mg Amoksisilin ve 5mg Klavulanik asid ihtiva eder.

Cerrahi profilakside uygulanacak doz:

Erişkinlere 1 saatten  kısa süren cerrahi müdahaleler için anestezi indüksiyonu sırasında Amoklavin İ.V. 1.2g’ın 1 defa  verilmesi yeterli olmaktadır. Ancak uzun süreli operasyonlarda  tedavinin sürdürülmesi gerekebilir. (24 saatte 4 doza kadar). Eğer ciddi bir enfeksiyon riski mevcutsa  (ör. kolorektal ameliyatlar) tedavi birkaç gün sürdürülmelidir. Operasyondan sonra enfeksiyon belirtileri ile karşılaşıldığında, mutad intravenöz veya oral dozla tedavi sürdürülür.

Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Amoklavin İ.V 1.2g, intravenöz enjeksiyon veya aralıklı enfüzyon şeklinde uygulanmak üzere hazırlanmış bir müstahzardır.
İntramusküler uygulama  için uygun değildir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
1000 mg Amoksisilin´e eşdeğer Amoksisilin sodyum ve 200 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum Klavulanat içeren ve beraberinde 20 ml çözücü ampul bulunan 1 ve 5 flakonluk ambalajlar.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
AMOKLAVİN-BID 625 mg tablet
AMOKLAVİN-BID 1000 mg tablet
AMOKLAVİN-BID 200/28 mg Süspansiyon
AMOKLAVİN-BID 400/57 mg Süspansiyon

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
AMOKLAVIN BID 625 MG 10 TABLET – DEVA
818 TL
AMOKLAVIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET – DEVA
1256 TL
AMOKLAVIN BID 1000 MG 14 FILM TABLET – DEVA
997 TL
AMOKLAVIN BID 200/28 100 ML SUSPANSIYON – DEVA
997 TL
AMOKLAVIN BID 200/28 MG 70 ML SUSPANSIYON – DEVA
868 TL
AMOKLAVIN BID 400/57 100 ML SUSPANSIYON – DEVA
1169 TL
AMOKLAVIN BID 400/57 MG 35 ML SUSPANSIYON – DEVA
607 TL
AMOKLAVIN BID 400/57 MG 70 ML SUSPANSIYON – DEVA
997 TL
AMOKLAVIN BID 400/57 MG FORTE 140 ML ORAL SUS. HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ – DEVA
1634 TL
AMOKLAVIN BID 625 MG 14 FILM TABLET – DEVA
938 TL
AMOKLAVIN ES 600/429 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML – DEVA
2251 TL
AMOKLAVIN ES 600/429 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 150 ML – DEVA
2949 TL
AMOKLAVIN IV 12 GR 1 FLAKON – DEVA
796 TL
AMOKSILAV 1000 MG QUICKTAB AGIZDA DAGILAN 10 TABLET – SANDOZ
778 TL
AMOKSILAV 625 MG QUICKTAB AGIZDA DAGILAN 10 TABLET – SANDOZ
719 TL
AMOKSILAV BID 1000 MG 10 FİLM TABLET – SANDOZ
997 TL
AMOKSILAV BID 625 MG 10 FILM TABLET – SANDOZ
818 TL
AMOKSILAV BID FORT SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ – SANDOZ
818 TL
AMOKSILAV BID PEDİATRİK SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ – SANDOZ
903 TL
AUGMENTIN 12 IU IV 1 FLAKON – GLAXO SMITHKLINE
963 TL
AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 10 SASE – GLAXO SMITHKLINE
559 TL
AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 20 SASE – GLAXO SMITHKLINE
1168 TL
AUGMENTIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET – GLAXO SMITHKLINE
944 TL
AUGMENTIN BID 1000 MG 14 FİLMTABLET – GLAXO SMITHKLINE
997 TL
AUGMENTIN BID 200/28 ORAL SÜSPANSİYON HAZ. İÇİN KURU TOZ 100 ML – GLAXO SMITHKLINE
997 TL
AUGMENTIN BID 400/57 FORTE ORAL SÜSPANSİYON HAZ. İÇİN KURU TOZ 100 ML – GLAXO SMITHKLINE
1169 TL
AUGMENTIN BID 625 MG 14 FILMTABLET – GLAXO SMITHKLINE
938 TL
AUGMENTIN ES 600/429 MG 100 ML SÜSPANSİYON – GLAXO SMITHKLINE
2251 TL
AUGMENTIN-BID 200/28 MG 70 ML ORAL SUSPANSIYON HAZ. ICIN KURU TOZ – GLAXO SMITHKLINE
796 TL
AUGMENTIN-BID 400/57 35 ML SUSPANSIYON – GLAXO SMITHKLINE
974 TL
AUGMENTIN-BID 400/57 FORTE ORAL SÜSPANSİYON HAZ. İÇİN KURU TOZ 70 ML – GLAXO SMITHKLINE
962 TL
AUGMENTIN-BID 625 MG 10 FİLM TABLET – GLAXO SMITHKLINE
818 TL
BIOMENT BID 200/28 ORAL 70 ML SÜSPANSİYON – ACTAVIS
796 TL
BIOMENT BID 625 MG 10 TABLET – ACTAVIS
997 TL
BIOMENT BID 625 MG 14 TABLET – ACTAVIS
997 TL
BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ML ORAL SUSPANSIYON – ACTAVIS
997 TL
BIOMENT-BID 1000 MG 10 FİLM TABLET – ACTAVIS
1187 TL
BIOMENT-BID 1000 MG 14 FİLM TABLET – ACTAVIS
997 TL
CROXILEX BID 625 MG 14 FİLM TABLET – I.E ULAGAY
938 TL
CROXILEX-BID 200/28 ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ 100 ML – I.E ULAGAY
1013 TL
CROXILEX-BID 200/28 SUSPANSIYON – I.E ULAGAY
803 TL
CROXILEX-BID 400/57 FORT ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 140 ML – I.E ULAGAY
1634 TL
CROXILEX-BID 400/57 ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ 100 ML – I.E ULAGAY
1169 TL
CROXILEX-BID 1000 MG 10 F.TABLET – I.E ULAGAY
940 TL
CROXILEX-BID 1000 MG 14 FİLM TABLET – I.E ULAGAY
997 TL
CROXILEX-BID 625 MG 10 FILM TABLET – I.E ULAGAY
771 TL
CROXILEX-BID FORT SÜSPANSİYON – I.E ULAGAY
1055 TL
KLAMOKS 625 MG 10 FİLM TABLET – BILIM
750 TL
KLAMOKS 625 MG 14 FİLM TABLET – BILIM
938 TL
KLAMOKS 625 MG 15 TABLET – BILIM
994 TL
KLAMOKS BID 1 GR 10 TABLET – BILIM
997 TL
KLAMOKS BID 1000 MG 14 FİLM TABLET – BILIM
997 TL
KLAMOKS BID 200 MG 70 ML SUSPANSIYON – BILIM
788 TL
KLAMOKS BID 200/28 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 100 ML – BILIM
997 TL
KLAMOKS BID 400/57 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 100 ML – BILIM
1169 TL
KLAMOKS BID FORT 400/57 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 140 ML – BILIM
1502 TL
KLAMOKS BID FORT 70 ML SUSPANSIYON – BILIM
997 TL
KLAMOKS ES 600/429 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 150 ML – BILIM
3038 TL
KLAMOKS ES 600/429 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML – BILIM
2251 TL
KLAVON BID 1000 MG 10 FILM KAPLI TABLET – HUSNU ARSAN
774 TL
KLAVON ES 600/429 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML – HUSNU ARSAN
2251 TL
KLAVON-BID 1000 MG 14 FILM TABLET – HUSNU ARSAN
997 TL
KLAVUNAT 15625 MG 100 ML SUSPANSIYON – ATABAY
791 TL
KLAVUNAT 625 MG 10 TABLET – ATABAY
818 TL
KLAVUNAT 625 MG 15 FİLM TABLET – ATABAY
994 TL
KLAVUNAT BID 1GR 10 TABLET – ATABAY
997 TL
KLAVUNAT BID 1GR 14 TABLET – ATABAY
997 TL
KLAVUNAT BID 200/28 MG 100 ML ORAL SUSPANSIYON – ATABAY
997 TL
KLAVUNAT BID 200/28 MG 70 ML ORAL SUSPANSIYON – ATABAY
712 TL
KLAVUNAT BID 400/57 MG 100 ML ORAL SUSPANSIYON – ATABAY
1169 TL
KLAVUNAT BID 400/57 MG 70 ML ORAL SUSPANSIYON – ATABAY
997 TL
KLAVUNAT FORT 100 ML SÜSPANSİYON – ATABAY
1349 TL
KLAVUPEN 625 MG 15 TABLET – TOPRAK
994 TL
KLAVUPEN BID 1000 MG 10 FİLM TABLET – TOPRAK
1274 TL
KLAVUPEN FORT 3125 MG 100 ML SÜSPANSİYON – TOPRAK
1349 TL
KLAVUPEN PED.15625 MG 100 ML SÜSPANSİYON – TOPRAK
966 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum